1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. REACH regula

REACH 
Regula

REACH paredz ķimikāliju reģistrēšanu, izvērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, nodrošinot cilvēku veselības aizsardzības uzlabošanu un apkārtējās vides aizsardzību. 


REACH attiecas uz uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropā un paredz to zināmu pienākumu veikšanu saistībā ar ķīmiskām vielām.

REACH regula Nr. 1907/2006 ir Eiropas tiesību akti, kas stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

Kā atbildīgs un videi draudzīgs uzņēmums, mēs esam pilnībā apņēmušies izpildīt visas REACH regulas noteikumu prasības.


Ko paredz REACH regulas noteikumi?

Brother ir nepieciešams apkopot informāciju par ķīmisko vielu īpašībām, kas tiek izmantotas mūsu produktos.

Vielām ir jābūt reģistrētām centrālajā datu bāzē, ko vada Eiropas ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) saskaņā ar noteiktu grafiku un sadalītiem termiņiem, kas ir noteikti un turpina darboties līdz 2018. gadam.

Darbā ar mūsu piegādātājiem, Brother ir izpildījis visas REACH prasības, atbilstoši noteiktiem termiņiem un darbojas saskaņā ar nākotnē noteiktajiem izpildes termiņiem.

 

Īpaši bīstamas vielas

Saskaņā ar likumdošanu, mums ir nepārtraukti jāseko līdzi vielām, kas ir mūsu produktu sastāvā, vadoties pēc REACH saraksta ar vielām, kas ir uzskaitītas, kā īpaši bīstamas vielas (SVHC).

 

REACH paredz īpaši bīstamu vielu, kuru koncentrācija ir virs 0.1 masas procenta (w/w), nepieciešamās informācijas ietveršanu aprakstos, tādējādi nodrošinot atļautu un drošu produktu lietošanu.

 

Informāciju par īpaši bīstamo vielu Brother produktu sastāvā var apskatīt šeit.