1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. Vide un ilgtspēja

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt tiešās un ar enerģiju saistītās emisijas par 65 %

Mūsu mērķi joprojām ir vērsti uz visilgtspējīgāko produktu ražošanu, vienlaikus aizsargājot mūsu planētu un atbalstot mūsu iedzīvotājus visā, ko mēs darām. Mēs darīsim to, kas ir pareizi, un atstāsim pozitīvu ietekmi uz vidi.

Open green forest landscape with trees

27,000,000 koki glābti un aug

Kopā mēs esam palīdzējuši glābt 27,000,000 apdraudētos tropu kokus un esam atbalstījuši vietējās kopienas.

Kad jūs pārstrājiet ar Brother jūs ne tikai samaziniet atkritumu daudzumu, bet arī palīdziet aizsargāt senos lietus mežus, ar mūsu labdarības partnera Cool Earth atbalstu.

Uzzināt vairāk par Cool Earth  
 

Vīzija 2050

Brother vienmēr plāno drošākai un zaļākai nākotnei. Tāpēc mēs esam izveidojuši savu redzējumu, lai līdz 2050. gadam ievērojami samazinātu savu ietekmi uz vidi.

Green industrial factory icon

Darbība bez oglekļa

Aktīvi samazināt CO2 emisijas visos mūsu uzņēmuma darbības posmos un sekmēt bez karbona sabiedrības izveidi.

Green globe icon

Bioloģiskās daudzveidības palielināšana

Samazināt mūsu uzņēmuma darbības ietekmi uz ekosistēmu un palielināt mūsu darbību, kas saistīta ar ekosistēmas atjaunošanu un saglabāšanu.

A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother un aprites ekonomika

Caur aprites ekonomiku, Brother cenšas radīt izturīgākus un ilgmūžīgākus produktus, kas var palīdzēt jūsu ilgtspējas ceļojumā.


Brother un aprites ekonomika
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

Brother korporatīvā sociālā atbildība

Pie Brother mēs esam apņēmušies sadarboties un atbalstīt komūnas, kurās mēs strādājam. No Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu atbalsta līdz vietējām iniciatīvām, mēs pastāvīgi cenšamies veidot labāku pasauli.

Uzzināt vairāk par KSA
A woman looking and drawing on a map with others in the background
Atbildība pret visiem

Brother ir apņēmies būt atbildīgs, ētisks un ilgtspējīgs uzņēmums, kas atspoguļojas mūsu vadlīnijās, prakses kodeksos un Brother grupas globālajā hartā.

 

Brother vērtības un filozofija

Close up of hands holding coffee beans

Klikšķini "Zemei" 

Uzziniet vairāk, kā jūs varat veicināt pasaules vides saglabāšanu ar vienu klikšķi. 

 

Klikšķināt "Zemei"
A beach with a green forest in the distance with clouds above

Brother vides blogi

Dodieties uz mūsu vides blogu, lai atklātu, kā mēs varam būt ilgtspējīgāki un palīdzēt glābt planētu kopā. 

Apmeklēt vides blogu vietni