1. Sākums Brother
 2. Biznesa risinājumi
 3. Risinājumi veselības aprūpes nozarei
Healthcare-intro

Atbalsts vislabākajai pacientu aprūpes pakalpojumu sniegšanai

Palielinoties paredzamajam mūža ilgumam, pieaug prasības veselības aprūpes sistēmām. Slimnīcu uzņemšana un pieprasījums pēc ilgtermiņa veselības aprūpes ir jau tā saspringtā situācijā. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atbalstīšana spēs nodrošināt palielinātu efektivitāti.

Brother saprot šo situāciju. Mēs esam šeit, lai sniegtu atbalstu, saskaraties ar pieaugošajām prasībām veselības aprūpes nozarē. Sadarbojoties, mēs spēsim atrast veidus, kā palielināt izmaksu efektivitāti, vienlaikus atbrīvojot laiku pacientu aprūpei.

Video par Brother risinājumiem veselības aprūpes nozarei

Lejupielādē Brother veselības aprūpes nozares risinājumu bukletu (angļu val.)

Vai jums ir nepieciešamas nestandarta uzlīmes specifiskām marķēšanas vajadzībām?

Brother risinājumi veselības aprūpes nozarei

Room Schematic

Pirms uzņemšanas

Ātra un precīza pacientu datu nodošana

Pacienta datu izdruka ceļā un to nodošana slimnīcas personālam pēc ierašanās.

 • Droša un precīza pacientu datu ievadīšana
 • Precizitāte - bez pieļautām rakstības kļūdām
 • Laika ietaupījums pacientu datu nodošanai slimnīcas personālam

Uzņemšana

Precīza un vienkārša pacientu datu saglabāšana

Vienkārša jaunāko datu uzlīmju izveidošana un pielāgošana pacientu datiem.

 • Droša un precīza pacientu svītrkodu druka bez kļūdām
 • Prezicitāte - bez pieļautām rakstības kļūdām
 • Laika ietaupījums - atvieglota pacientu datu atrašana un saglabāšana

Ātra un vienkārša pacientu datu saglabāšana

Skenē un automātiski saglabā pacientu datus slimnīcas datubāzē.

 • Koplieto pacientu datus slimnīcas darbinieku starpā
 • Precizitāte - bez pieļautām kļūdām
 • Laika ietaupījums administratīvo uzdevumu veikšanā

Klīniskā uzraudzība

Vienkārša pacientu ID aproču izdruka

Skaidru un precīzu pacientu ID aproču izdruka.

 • Vienkārša uzlīmju ruļļu ievietošana
 • Instalētā datu nesēja automātiska kalibrēšana
 • Uzlīmju un aproču druka no vienas ierīces

Ātra un vienkārša pacientu datu saglabāšana

Skenē un automātiski saglabā pacientu datus slimnīcas datubāzē.

 • Koplieto pacientu datus slimnīcas darbinieku starpā
 • Precizitāte - bez pieļautām kļūdām
 • Laika ietaupījums administratīvo uzdevumu veikšanā

Slimnīcas nodaļa

Vienkārša izturīgu uzlīmju veidošana aprīkojumam

Bez sarežģījumiem veidotas uzlīmes dažādam slimnīcas aprīkojumam.

 • Drošības marķējums, lai atgādinātu personālam par procedūrām un ierobežojumiem
 • Iekārtu tehniskās apkopes izsekošana
 • Vienkārša galveno iekārtu atrašanās vietas izsekošana

Vienkārša pacientu ID aproču izdruka

Vienkārša pacientu informācijas izdruka uz parauga.

 • Samazinātas kļūdas, kas rodas neprecīzas identifikācijas dēļ
 • Nodrošina izsekojamību visā procesā
 • Integrācija esošajās pacientu datu uzglabāšanas sistēmās

Laboratorija

Drošāka pacientu paraugu identifikācija

Viegla izsekošana pacienta paraugam laboratorijā

 • Samazinātas kļūdas, kas rodas neprecīzas identifikācijas dēļ
 • Nodrošina izsekojamību visā procesā
 • Integrācija esošajās pacientu datu uzglabāšanas sistēmās

Vienkārša izturīgu uzlīmju veidošana aprīkojumam

Bez sarežģījumiem veidotas uzlīmes dažādam slimnīcas aprīkojumam.

 • Drošības marķējums, lai atgādinātu personālam par procedūrām un ierobežojumiem
 • Iekārtu tehniskās apkopes izsekošana
 • Vienkārša galveno iekārtu atrašanās vietas izsekošana

Farmācija

Precīza izsniegto zāļu marķējuma druka

Vienkārša skaidru, viegli lasāmu marķējuma uzlīmju druka.

 • Skaidri izdrukāti norādījumi par devām, blakusparādībām un alergēniem
 • Precīza informācija par pacientiem
 • Integrācija - svītrkodi, kas saistīti ar iekšējām slimnīcu sistēmām

Recepšu drukāšana gan primārai, gan sekundārai veselības aprūpei

Precīza un skaidra recepšu druka.

 • Saderība ar dažādiem recepšu papīra izmēriem
 • Drošība ar slēdzamiem risinājumiem
 • CERNER sertifikāts

Administrācija

Droša konfidenciālu pacientu datu izdruka

Pacientu ierakstu droša druka.

 • Konfidenciālas informācijas izdruka tikai autorizētiem lietotājiem
 • Piekļuves iespējas var tikt atļautas vai ierobežotas individuāliem profiliem
 • Izmaksu pārvalība - tikai nepieciešamās informācijas izdruka

Precīza un vienkārša pacientu datu saglabāšana

Vienkārša jaunāko datu uzlīmju izveidošana un pielāgošana pacientu datiem.

 • Droša un precīza pacientu svītrkodu druka bez kļūdām
 • Prezicitāte - bez pieļautām rakstības kļūdām

Akreditācija un sertificētie partneri

Mūsu veselības aprūpes nozares risinājumu klāsts ir sertificēts, lai varētu netraucēti strādāt ar vadošajiem risinājumu sniedzējiem.
Visus logo
Docman logo
AGFA logo
Cerner logo

Nepieciešama papildu informācija kādā jautājumā?