1. Sākums Brother
  2. Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Uzziniet vairāk par Brother mājas lapas izmantošanas noteikumiem zemāk

Lietošanas noteikumi
Izmanojot mūsu interneta vietni, Jūs piekrītat personisko datu ievākšanai un to izmantošanai ierobežotos nolūkos, saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā konfidencialitātes politikas paziņojumā. Visas šī paziņojuma izmaiņas vai grozījumi tiks ievietoti šajā vietnē http//:www.brother.lv, apkopoti Brother International Corporation (Ireland) Limited un var tikt izmantoti tikai informatīvos nolūkos. Izmantojot interneta vietni vai lejupielādējot materiālus no interneta vietnes, Jūs piekrītat ievērot šeit izklāstītos noteikumus. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem - neizmantojiet interneta vietni vai materiālu lejupielādes iespējas no tās. Interneta vietne satur saites uz citām vietnēm, kas ir Brother uzņēmuma pārvaldībā. Uz šādu vietņu izmantošanu attiecas to noteikumi un nosacījumi. Papildus Jums var tikt prasīts piekrist citiem noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar gala patērētāja vienošanos (End User License Agreement), lejupielādējot kādus materiālus, kas ir noteicošais faktors iespējamo pārpratumu un konfliktu gadījumā. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri par šiem noteikumiem, lūdzu kontaktējaties ar web administrēšanas komandu, kā kontaktinformāciju varat atrast šī dokumenta beigās.


Materiālu izmantošana
Brother vai pilvarotas trešās personas patur visas intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, tiesības uz dizainparauga izmantošanu, preču zīmju tiesības, kā arī citas intelektuālā īpašuma tiesības) saistītas ar jebkādiem dokumentiem, programmām, filmām, animācijas filmām, rakstiem, skicēm, zīmējumiem, programmatūrām, datu bāzēm, preču zīmēm, logotipiem un citiem materiāliem, kas pieejami interneta vietnē (informācijai). Izņemot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar piemērojamiem likumiem, informācijas izmantošanai personiskos nolūkos, Jums ir aizliegts pārstrādāt, pārveidot un attēlot, izplatīt, izrādīt vai kā savādāk publiskot vai citādi nodot jebkuru informāciju daļēji vai pilnībā, neatkarīgi no informācijas nesēja, bez iepriekšējas, rakstiskas atļaujas no intelektuālā īpašuma ipašnieka (iem).


Atruna
Brother izmanto visas iespējas, lai interneta vietnē iekļautu tikai jaunāko informāciju, Brother nesniedz nekādas garantijas vai apgalvojumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz to precizitāti vai atbilstību (ieskaitot garantijas un apgalvojumus par kādas konkrētas informācijas atbilstību Jūsu vajadzībām vai to, ka informācija ir bez kļūdām un datorvīrusiem). Brother neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām vai iztrūkumiem informācijā, kas atrodamā interneta vietnē. Brother nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkādiem kaitējumiem vai zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar problēmām, kas saistītas ar datortehnikas izmantošanu, datu zudumu, ienākumu zaudējumiem, biznesa iespēju zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukuma vai netiešiem, tīšiem, nejaušiem, sodošiem, pamācošiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies no jebkura veida informācijas, kas iegūta no interneta vietnes, informācijas, kas iegūta no saitēm no interneta vietnes vai nespējas izmantot interneta vietni vai vietnes no saitēm, kas pieejamas interneta vietnē. Lūdzu ņemiet vērā, ka informācija, kas pieejama interneta veitnē var tikt izmainīta vai dzēsta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Brother atbildību, neievērojot nekādas obligātās prasības, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos.


Saites uz citām vietnēm
Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas tikai uz informāciju, kas tiek ievākta no mūsu puses no lietotājiem, kas izmanto šo interneta vietni un mēs neesam atbildīgi par citu interneta vietņu konfidencialitātes noteikumiem. Jebkuras trešo pušu interneta vietnes ar saitēm uz vai no interneta vietnes nav Brother kontrolē un Brother neuzņemas atbildību par šo interneta vietņu saturu. Brother nodrošina šīs saites tikai Jūsu ērtībai un jebkādas saites iekļaušana interneta vietnē neprasa Brother vietnes apstiprinājumu.


Personas datu aizsardzība 
Brother respektē Jūsu privātumu. Jūs varat piekļut un apskatīt lielāko daļu informācijas, kas pieejama interneta vietnē, neizpaužot Jūsu personas datus un nesaglabājot informāciju, kas tiek izmantota sīkfailu apkopošanai. Ievācot vai izmantojot Jūsu personas datus, mēs aizsargāsim Jūsu konfidencialitāti, ievērojot datu aizsardzības tiesību aktu 1998 un 2003. Brother nav atbildīgs par to, kā Jūsu personiskā informācija var tikt izmantota trešo pušu interneta vietnēs, piekļūstot vai pārlūkojot šīs saistītas vietnes.

personas dati tiek izmantoti lietotjot trešo personu interneta vietnes, kas pieejamas no interneta vietnes saitēm saitēm Jūs varat piekļūt un apskatīt lielāko daļu tīmekļa vietnes.


Sīkfailu izmantošana
Sīkfails ir teksta fails, ko interneta vietne pārsūta uz Jūsu datora cieto disku, lai tā darbotos daudz efektīvāk.
Šī interneta vieta izmanto šādus sīkfailus:
Sesijas sīkfailus: šie ir pagaidu sīkfaili, kas paliek Jūsu datorā, kamēr interneta vietne tiek atstāta.
Pastāvīgie sīkfaili: šie faili paliek Jūsu datorā arī pēc tam, kad interneta vietne tiek atstāta.

Tie ir paredzēti:

- Saglabājot Jūsu veiktos iestatījumus/izmaiņas
- Lokālai informācijas izvietošanai, lai ātrāk varētu piekļūt lapas informācijai
- Noturīgas informācijas izvietošanai vienā vai vairākās lapās
- Saglabājot apmeklētās lapas sekciju/valodu (lai vajadzības gadījumā varētu uz turieni atgriezties)
- Palīdzēt mums atpazīt Jūs, kad atgriežaties interneta vietnē un ļaujot pielāgot saturu un reklāmas atbilstoši izvēlētajām interesēm, izvairoties no atkārtotu reklāmu rādīšanas.

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus, lai varētu veikt šo uzraudzību un analīzi.

Jūs varat akceptēt vai noraidīt sīkfailus, mainot pārlūkprogrammas iestatījums. Ja vēlaties to darīt, skatiet pārlūkprogrammas palīdzības izvēlni. Tomēr, tādā gadījumā Jums nebūs iespējas izmantot visas vietnes piedāvātās interaktīvās iespējas, ja netiek izmantoti sīkfaili.

 
Preču zīmes 
Brother un brother logotips* abas ir Brother Industries Ltd. preču zīmes, kas reģistrētas Japānā un vēl dažās citās valstīs. Jebkuri tirdzniecības nosaukumi, citu uzņēmumu logotipi un produktu vārdi, kas parādās interneta vietnē ir šo attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
 
Nodalāmība
Ja kāds no šiem nosacījumiem ir atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai neīstenojamu dēļ kādas valsts likumiem, kurā šie noteikumi ir paredzēti, lai tie būtu efektīvi, tad šādi noteikumi ir jānodala no šiem - interneta vietnes noteikumiem. Jebkuru šādu nelikumību vai neīstenojamību neietekmē citu noteikumu nosacījumi, kas paliek spēkā un ir īstenojami. 

Normatīvie noteikumi
Šie noteikumi un visi jautājumi, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem tiek noteikti saskaņā ar Īrijas likumiem un Īrijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija par jebkuru prasību vai lietu, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem.
 
Kontaktinformācija
Rakstiet e-pastu 
Web administrēšanas komanda
Pasta adrese :
Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
DENMARK