1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. Vide un ilgtspēja
  4. Vērtības un filozofija
Ichiro Sasaki

Brother uzņēmuma vadītāja ziņojums par vērtībām un filozofiju

Ilgtspējīgas sadarbības izveide


Brother Grupa, reaģējot uz klientu un sabiedrības mainīgajām vajadzībām, vairāk nekā 100 gadu ilgās vēstures laikā ir piedāvājusi dažādus produktus. Mūsu uzdevums ir pastāvīgi nodrošināt “augstāku vērtību”, lai apmierinātu mūsu klientu un sociālās prasības.

Pasaules sabiedrība, izmantojot dažādus klimata pārmaiņu pasākumus, nepārtraukti virzās uz sabiedrību, kurā nav oglekļa dioksīda. Tiek pieliktas pūles, lai panāktu ilgtspējīgu sabiedrību, samazinot ietekmi uz globālo vidi, vienlaikus saglabājot ekonomisko izaugsmi. Ir izveidotas starptautiskas sistēmas, piemēram, ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) un Parīzes nolīgums (starptautisks nolīgums par klimata pārmaiņu mazināšanu), un arī Osakas Zilā okeāna vīzija* ir kopīga.

Brother grupa atzīst šādu pasākumu steidzamību starptautiskajos vides jautājumos, kā arī to, cik svarīgi ir pievērsties ESG (vides, sociālajai un pārvaldības) ilgtspējīgai izaugsmei.

Stiprināt darbības, pamatojoties uz “Brother grupas vides redzējumu 2050”

Vides, sociālās un ekonomiskās sistēmas ir mainījušās. Ievērojami mainījusies arī sociālā vide. Ņemot to vērā, Brother Group Environmental Vision 2050 tika izveidots 2018. gada martā, lai palīdzētu risināt sociālus jautājumus, piemēram, klimata pārmaiņas, un izveidotu ilgtspējīgu sabiedrību saskaņā ar Brother grupas vides politiku.

Pamatojoties uz šo vides redzējumu, Brother Grupa stiprinās savu darbību, kas saistīta ar “CO2 emisiju samazināšanu”, “resursu apriti” un “bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu”. Jo īpaši attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu visā Brother grupā (1. un 2. darbības joma) ir iegūti stabili rezultāti, turpinot enerģijas taupīšanas darbības un mainot materiālus, ko izmanto ražošanas iekārtās ārpus Japānas. Tika sasniegts samazinājums par 28%, lai sasniegtu 2050. gadam noteikto mērķi — 30% samazinājumu no 2015. FG. Brother grupa īstenos jaunas iniciatīvas, piemēram, resursu otrreizēju izmantošanu vērtību ķēdē, uzlabojot sistēmu un pastāvīgi veicinot darbības.

Daudzsološi, aktīvi un nepārtraukti centieni paātrināt vides pasākumus

Brother Grupas globālajā hartā, kas nodrošina pamatu visām Brother grupas aktivitātēm, Brother grupa sola piedalīties, lai palīdzētu sabiedrībai panākt ilgtspējīgu attīstību, aktīvi un nepārtraukti apsverot visu tās darbības aspektu ietekmi uz vidi. Saskaņā ar “Brother Earth” lozungu Brother grupa paātrināja vides pasākumus ar ieinteresētajām personām, pamatojoties uz vienotu vēstījumu “Sadarbojoties, lai uzlabotu vidi”.

 

Sabiedrības uzticības iegūšana

Brother Grupa uzskata, ka klientu jautājumus var atrisināt, atbilstot vides marķējuma prasībām un standartiem attiecīgajās valstīs. Šajā nolūkā Brother grupa ir smagi strādājusi, lai izstrādātu videi draudzīgus produktus, kas ļauj mums atrisināt sociālas problēmas un arī iegūt uzticību no klientiem.

Es uzskatu, ka katram Brother grupas darbiniekam būtu jāatzīst, ka sociālais pieprasījums atspoguļo klientu vajadzības un rada produktus un pakalpojumus ar uzņēmuma starpniecību, kas darbojas kā “pastiprinātāji”. Es kā vadība pielikšu visas pūles, lai tas notiktu un iegūtu ilgtermiņa uzticību no sabiedrības.

 

Ichiro Sasaki
Uzņēmuma direktors & prezidents
Brother Industries, Ltd.
2019. gada septembris

*Šis pasaules redzējums tika kopīgots G20 augstākā līmeņa sanāksmē, kuras mērķis ir panākt pasaules ekonomikas stabilitāti un izaugsmi, līdz 2050. gadam samazināt jūras plastmasas atkritumu radīto papildu piesārņojumu līdz nullei.

Sociālā un ētikas politika

Brother uzņēmums lepojas ar godīgiem un cienījamiem darbības principiem, kas balstīti uz uzticības un godīguma pamatiem. Mūsu ētikas politika un iekšējie Brother grupas globālie statūti nodrošina sadarbību ar citām organizācijām, nodrošinot globālu saskaņotību mūsu lēmumos, darbībās un uzvedībā, palīdzot mums sasniegt mūsu "At your side" filozofiju visā mūsu darbībā.

Lasīt vairāk par sociālo un ētikas politiku

Apkārtējās vides politika

Brother nepārtraukti cenšas darboties līdzatbildīgi, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un palielinātu savas uzņēmējdarbības ilgtspējību. Apkārtējās vides jautājumu ievērošana tiek ņemta vērā visos produkta dzīves cikla posmos, sākot no dizaina izveides, to izstrādes un ražošanas līdz izmantošanai un otrreizējai pārstrādei.

Lasīt vairāk par apkārtējās vides politiku