Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'lv-LV' (Site: 'MAIN-Nordics').
  1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. Otrreizējās pārstrādes programmas
  4. Printeru otrreizējā pārstrāde

Printeru otrreizējā pārstrāde

Brother ierīces tiek savāktas un otrreizēji pārstrādātas atbilstoši Eiropas tiesību aktiem - elektroenerģijas un elektronisko iekārtu direktīvas (EEIA). Tiesību aktos ir norādīti veicamo darbību mērķi, kas jāveic uzņēmumiem, lai samazinātu izlietoto elektronikas atkritumu apjomu nonākšanu poligonos. Katra Brother ierīču pārdošanas iestāde darbojas atbilstoši EEIA noteikumiem konkrētā valstī, kas paredz elektronisko iekārtu otrreizējo pārstrādi uzņēmuma vārdā, lai darbotos atbilstoši direktīvā izvirzītajiem noteikumiem.

Kā otrreizēji pārstrādāt veco Brother printeri un citas iekārtas

Ņemo vērā, ka visā pasaulē visvairāk pieaug tieši elektrisko un elektronisko atkritumu daudzums un drukas ierīces, skeneri un kopētāji ietilpst šajā kategorijā, būtu vērtīgi atcerēties, ka visas elektroiekārtas satur gan vērtīgas sastāvdaļas, gan ļoti kaitīgas vielas, kuras utilizētas videi nedraudzīgā veidā, var nodarīt lielu ļaunumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku veselībai un pat dzīvībai. Nododot vecās elektroiekārtas otrreizējai pārstrādei, ieguvums ir gan dabai, no kuras tiek ņemtas atkal jaunas izejvielas, gan videi - samazinot piesārņojumu, jo ražošanas procesa ķēdē ir mazāk posmu.

Lai nolietotās elektroiekārtas nokļūtu līdz pārstrādei, tās ir jānodod šķiroto atkritumu laukumos, kas Latvijā ir vairāk nekā 65, vai jāizmanto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pakalpojumi, kas savāc un izved nolietotās un nederīgās sadzīves tehnikas iekārtas, kas vēlāk tiek uztilizētas atbilstoši vides prasībām.
Vairāk informāciju par elektroierīču un elektronikas otrreizējas pārstrādes iespējām meklējiet "Latvijas zaļais punkts" interneta vietnē:

 

LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS