Kā otrreizēji pārstrādāt veco Brother printeri un citas elektroiekārtas

Ņemo vērā, ka visā pasaulē visvairāk pieaug tieši elektrisko un elektronisko atkritumu daudzums un drukas ierīces, skeneri un kopētāji ietilpst šajā kategorijā, būtu vērtīgi atcerēties, ka visas elektroiekārtas satur gan vērtīgas sastāvdaļas, gan ļoti kaitīgas vielas, kuras utilizētas videi nedraudzīgā veidā, var nodarīt lielu ļaunumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku veselībai un pat dzīvībai. Nododot vecās elektroiekārtas otrreizējai pārstrādei, ieguvums ir gan dabai, no kuras tiek ņemtas atkal jaunas izejvielas, gan videi - samazinot piesārņojumu, jo ražošanas procesa ķēdē ir mazāk posmu.

Lai nolietotās elektroiekārtas nokļūtu līdz pārstrādei, tās ir jānodod šķiroto atkritumu laukumos, kas Latvijā ir vairāk nekā 65, vai jāizmanto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pakalpojumi, kas savāc un izved nolietotās un nederīgās sadzīves tehnikas iekārtas, kas vēlāk tiek uztilizētas atbilstoši vides prasībām.

Papildus, elektropreču tirdzniecības uzņēmumu atbildība ir pieņemt no saviem pircējiem nolietoto tehniku, tādēļ, pirms izmetiet savu iegādāto iekārtu, sazinieties ar tirgotāju par pārstrādes iespējām.

Vairāk informāciju par elektroierīču un elektronikas otrreizējas pārstrādes iespējām un iekārtu nodošanas punktiem meklējiet sekojošās vietnēs:

BAO

EKO BALTIA VIDE

LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS