1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. Vide un ilgtspēja
  4. Cool Earth
  5. Projekti sadarbībā ar Cool Earth
RWSSP staff, during a research visit to villages in Milne Bay assisting projects ran by Cool Earth that Brother have supported.

Visiem ir jāiesaistās, lai aizsargātu mūsu planētu, kamēr mēs to vēl varam

Mūsu planētu katru dienu apdraud klimata pārmaiņas. Brother uzskata, ka atlikušo tropu lietus mežu aizsardzība ir ļoti svarīga, lai apturētu un uzlabotu kaitējumu, ko mūsu rīcība ir nodarījusi. Tāpēc mēs sadarbojamies ar Cool Earth un lepojamies, ka esam viņu ilgstošākie komerciālie partneri. 

Lietus meži ir dabiski oglekļa sūkļi – tie absorbē oglekļa dioksīdu, palīdzot novērst temperatūras paaugstināšanos uz zemes. Tādēļ aizsargāt tos ļoti svarīgi, kā arī atbalstīt cilvēkus, kas tajos dzīvo. Mums ir jānodrošina, lai kopienām, kas dzīvo šajās svarīgajās ekosistēmās, būtu zināšanas, atbalsts un aprīkojums, kas vajadzīgs, lai aizsargātu, augtu un galu galā glābtu lietus mežus, kas vēl eksistē.

Ir svarīgi, ka mēs atbalstām šo rīcību klimata jomā. Kopš mūsu partnerības ar Cool Earth sākuma, Brother ir palīdzējis aizsargāt vairāk nekā 78 000 hektārus tropisko lietus mežu: aptuveni 32 miljonus koku ar spēju uzglabāt vairāk nekā 50 miljonus tonnu oglekļa. Tādā veidā mēs aizsargājam bioloģiskās daudzveidības bagātību un saglabājam pasaules oglekļa piesaistītājus neskartus.


Mūsu lietus mežiem ir jādod iespēja augt, ja mēs vēlamies, lai tie saglabātu savu milzīgo nozīmi CO2 absorbēšanas procesā un mūsu planētas veselības nodrošināšanā.

Atbalstiet Cool Earth, pārstrādājot savus izlietotos izejmateriālus

Jaunākie Cool Earth projekti, ko Brother klienti ir atbalstījuši 

"Rainforest Labs" tehnoloģiju centra izveide

Mēs visi izjutīsim klimata krīzes ietekmi, taču, risinot tās radītās problēmas, mums nav vienādu iespēju. Cilvēki, kas dzīvo lietus mežos, ir klimata pārmaiņu priekšplānā un jau tagad izjūt ekstrēmu laikapstākļu, jūras līmeņa celšanās un daudz ko citu. Lielākā daļa no mums ikdienā izmanto viedtālruni un paļaujas uz Google Maps un Wi-Fi, taču ne visiem ir viegli piekļūt šīm tehnoloģijām.

Cool Earth programma "Rainforest Labs" ir izstrādāta, lai novērstu šo trūkumu. Apvienojot tehnoloģijas ar pamatiedzīvotāju senču zināšanām, mēs varam nodrošināt, ka cilvēki, kuriem ir lielākie sasniegumi lietus mežu aizsardzībā, ir sagatavoti, lai to darītu, un var veikt nepieciešamos pasākumus risinājumu meklēšanai.

Pēc Peru lietus mežu tehnoloģiju centru panākumiem mēs esam priecīgi atbalstīt Cool Earth pirmās lietus mežu tehnoloģiju centra izveidi Papua-Jaungvinejā, Vabumari. Šis centrs nodrošinās vietējiem mežu novērotājiem tehnoloģijas un apmācību, kas viņiem nepieciešama, lai sekotu līdzi lietus mežu apdraudējumiem, piemēram, nelikumīgai mežu izciršanai un ugunsgrēkiem, un ātri rīkotos. Kopš pirmās lietusmežu tehnoloģiju centra darbības uzsākšanas Peru 2022. gadā, pateicoties piekļuvei datiem un tehnoloģijām, Ašaninkas iedzīvotāji ir reaģējuši uz 100 mežu apdraudējuma brīdinājumiem.

The aftermath of forest fires in the community of Potsoteni, Peru.

Ugunsgrēku novēršana Amazones reģionā

Sadarbībā ar Central Asháninka del Río Ene (CARE) organizāciju, Cool Earth sniedz atbalstu vietējo pašvaldību lobistiem, lai nodrošinātu vitāli svarīgu finansējumu ugunsgrēku novēršanas iniciatīvām. Tas attiecas uz četrām galvenajām programmām: novēršanu (likumisku un fizisku), sagatavošanos un kontroli, informācijas izplatīšanu, kā arī atbalstu un finansējumu.

Ilgtermiņa mērķis ir sniegt cilvēkiem zināšanas, kas viņiem ir nepieciešamas, lai atpazītu un uzraudzītu mainīgos mežu apstākļus, lai cīnītos pret ugunsgrēkiem, pirms tie pat sākas.

Ašinakas iedzīvotājiem ir liela pieredze kontrolētas dedzināšanas izmantošanā, lai cīnītos pret mežu ugunsgrēkiem. Pielāgošanās klimata pārmaiņām, atkārtoti ieviešot Ašinakas tradicionālo zemes apsaimniekošanas praksi, radīs jaunus veidus tropu lietus mežu saglabāšanai. Tas aizsargās mūsu mājas, iztikas līdzekļus un planētas veselību.

 

A bird's eye view of the edges of an Asháninka village on the edge of the Rio Ene, Peru.
Mariá harvests cacao pods, the raw ingredients for chocolatein Papua New Guinea.
A handwashing station Brother customers have help fund which is now actively helping reduce illness in Papua New Guinea

Tīras rokas aizsargā Jaungvinejas lietus mežu

Jūs iespējams neticēsiet, ka regulāra roku mazgāšana palīdz cīnīties pret mežu izciršanu, bet tā patiešām ir.

Papua-Jaungvinejā Brother sadarbojas ar Cool Earth, lai nodrošinātu 24 roku mazgāšanas stacijas tropu lietus mežu kopienu iedzīvotājiem. Bet kā tas glābj kokus? Roku mazgāšana ir pirmais pozitīvu pārmaiņu solis, kas nodrošina, ka mežs un tajā dzīvojošās kopienas ir veselīgas. Tas atbalsta veselības un higiēnas kultūru. 

Tīras rokas nozīmē mazāk slimību. Mazāk slimību nozīmē, ka tropiskajos mežos dzīvo daudz veselīgāki cilvēki, kas tos aizsargā. Vairāk veselīgu cilvēku nozīmē mazāk braucienu uz dārgiem medicīnas centriem. Mazāk izdevumu par medicīnisko aprūpi nozīmē lielāku skaidras naudas uzkrājumu. Un lielāks skaidras naudas uzkrājums nozīmē mazāku ekonomisko spiedienu, kas liktu pārdot lietus mežu kokmateriālus.

Celtas ar vietējo cilvēku atbalstu, roku mazgāšanas stacijas, kas atrodas skolās, tirgos un veselības centros, ir ievērojami uzlabojušas dzīvi vairāk nekā 2,500 cilvēkiem. Turklāt, 33 brīvprātīgajiem no astoņiem ciematiem tika nodrošinātas papildu apmācības par sanitāriju.Uzziniet, ko vēl jūs varat darīt, lai palīdzētu un atbalstītu Cool Earth jau šodien