1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. Vide un ilgtspēja
  4. Cool Earth
  5. Projekti sadarbībā ar Cool Earth
RWSSP staff, during a research visit to villages in Milne Bay assisting projects ran by Cool Earth that Brother have supported.

Visiem ir jāiesaistās, lai aizsargātu mūsu planētu, kamēr mēs to vēl varam

Mūsu planētu katru dienu apdraud klimata pārmaiņas. Brother uzskata, ka atlikušo tropu lietus mežu aizsardzība ir ļoti svarīga, lai apturētu un uzlabotu kaitējumu, ko mūsu rīcība ir nodarījusi. Tāpēc mēs sadarbojamies ar Cool Earth un lepojamies, ka esam viņu ilgstošākie komerciālie partneri. 

Lietus meži ir dabiski oglekļa sūkļi – tie absorbē oglekļa dioksīdu, palīdzot novērst temperatūras paaugstināšanos uz zemes. Tādēļ aizsargāt tos ļoti svarīgi, kā arī atbalstīt cilvēkus, kas tajos dzīvo. Mums ir jānodrošina, lai kopienām, kas dzīvo šajās svarīgajās ekosistēmās, būtu zināšanas, atbalsts un aprīkojums, kas vajadzīgs, lai aizsargātu, augtu un galu galā glābtu lietus mežus, kas vēl eksistē.

Ir svarīgi, ka mēs atbalstām šo rīcību klimata jomā. Kopš mūsu partnerības ar Cool Earth sākuma, Brother ir palīdzējis aizsargāt vairāk nekā 70,000 hektārus tropisko lietus mežu: aptuveni 27 miljonus koku ar spēju uzglabāt vairāk nekā 37 miljonus tonnu oglekļa. Tādā veidā mēs aizsargājam bioloģiskās daudzveidības bagātību un saglabājam pasaules oglekļa piesaistītājus neskartus.


Mūsu lietus mežiem ir jādod iespēja augt, ja mēs vēlamies, lai tie saglabātu savu milzīgo nozīmi CO2 absorbēšanas procesā un mūsu planētas veselības nodrošināšanā.

Atbalstiet Cool Earth, pārstrādājot savus izlietotos izejmateriālus

Jaunākie Cool Earth projekti, ko Brother klienti ir atbalstījuši 

The aftermath of forest fires in the community of Potsoteni, Peru.

Ugunsgrēku novēršana Amazones reģionā

Sadarbībā ar Central Asháninka del Río Ene (CARE) organizāciju, Cool Earth sniedz atbalstu vietējo pašvaldību lobistiem, lai nodrošinātu vitāli svarīgu finansējumu ugunsgrēku novēršanas iniciatīvām. Tas attiecas uz četrām galvenajām programmām: novēršanu (likumisku un fizisku), sagatavošanos un kontroli, informācijas izplatīšanu, kā arī atbalstu un finansējumu.

Ilgtermiņa mērķis ir sniegt cilvēkiem zināšanas, kas viņiem ir nepieciešamas, lai atpazītu un uzraudzītu mainīgos mežu apstākļus, lai cīnītos pret ugunsgrēkiem, pirms tie pat sākas.

Asháninka ir liela pieredze kontrolētas dedzināšanas izmantošanā, lai cīnītos pret mežu ugunsgrēkiem. Pielāgošanās klimata pārmaiņām, atkārtoti ieviešot Asháninka tradicionālo zemes apsaimniekošanas praksi, radīs jaunus veidus tropu lietus mežu saglabāšanai. Tas aizsargās mūsu mājas, iztikas līdzekļus un planētas veselību.

 

A bird's eye view of the edges of an Asháninka village on the edge of the Rio Ene, Peru.
Mariá harvests cacao pods, the raw ingredients for chocolatein Papua New Guinea.
A handwashing station Brother customers have help fund which is now actively helping reduce illness in Papua New Guinea

Tīras rokas aizsargā Jaungvinejas lietus mežu

Jūs iespējams neticēsiet, ka regulāra roku mazgāšana palīdz cīnīties pret mežu izciršanu, bet tā patiešām ir.

Papua-Jaungvinejā Brother sadarbojas ar Cool Earth, lai nodrošinātu 24 roku mazgāšanas stacijas tropu lietus mežu kopienu iedzīvotājiem. Bet kā tas glābj kokus? Roku mazgāšana ir pirmais pozitīvu pārmaiņu solis, kas nodrošina, ka mežs un tajā dzīvojošās kopienas ir veselīgas. Tas atbalsta veselības un higiēnas kultūru. 

Tīras rokas nozīmē mazāk slimību. Mazāk slimību nozīmē, ka tropiskajos mežos dzīvo daudz veselīgāki cilvēki, kas tos aizsargā. Vairāk veselīgu cilvēku nozīmē mazāk braucienu uz dārgiem medicīnas centriem. Mazāk izdevumu par medicīnisko aprūpi nozīmē lielāku skaidras naudas uzkrājumu. Un lielāks skaidras naudas uzkrājums nozīmē mazāku ekonomisko spiedienu, kas liktu pārdot lietus mežu kokmateriālus.

Celtas ar vietējo cilvēku atbalstu, roku mazgāšanas stacijas, kas atrodas skolās, tirgos un veselības centros, ir ievērojami uzlabojušas dzīvi vairāk nekā 2,500 cilvēkiem. Turklāt, 33 brīvprātīgajiem no astoņiem ciematiem tika nodrošinātas papildu apmācības par sanitāriju.Uzziniet, ko vēl jūs varat darīt, lai palīdzētu un atbalstītu Cool Earth jau šodien