1. Sākums Brother
  2. Paziņojums par privātumu

Brother Eiropas grupas paziņojums par privātumu

Brother ir apņēmies ievērot un aizsargāt jūsu privātumu, kad jūs piekļūstat un izmantojat mūsu pakalpojumus. Šis paziņojums nosaka, kā mēs izmantojam, vācam, pārsūtam, glabājam un atklājam jūsu datus.

Šajā paziņojumā par privātumu kopā ar jebkādiem piemērotajiem tīmekļa vietņu lietošanas noteikumiem un sīkfailu paziņojumam ir noteikts, ka Brother izmanto jūsu personiska rakstura informāciju, kas iegūta, lietojot tālāk minētos tiešsaistes pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai tos lietojat viesu statusā vai kā reģistrēts lietotājs:

* jebkuru Brother tīmekļa vietni, kas ir saistīta ar šo paziņojumu par privātumu (“Tīmekļa vietne”);

* Brother tīmekļa veidlapas;

* Brother servisa centrus;

* mobilo ierīču lietojumprogrammas;

* pārvaldītos drukas pakalpojumus;

* Brother biznesa akadēmiju;

* Brother partneru portālu.

Šajā paziņojumā par privātumu ir arī noteikts, kā Brother izmanto personiska rakstura informāciju, kuru Brother saņēmis caur citiem kanāliem, piemēram, pa tālruni, e-pastu vai alternatīvu korespondenci.

Ja izmantojat konkrētu pakalpojumu, kas ir pieejams tīmekļa vietnē, var tikt piemēroti papildu noteikumi, kas attiecas uz jūsu personiska rakstura informāciju, tādēļ ir svarīgi, lai jūs izlasītu katram izmantotajam pakalpojumam piemērojamos noteikumus. Gadījumā un tiktāl, ciktāl ir konflikts vai neatbilstība starp šādiem papildu noteikumiem un šo paziņojumu par privātumu, konkrētā pakalpojuma noteikumi ir pārāki par šo paziņojumu par privātumu.

Turklāt vietne laiku pa laikam var saturēt saites uz mūsu partneru tīklu, reklāmdevēju, filiāļu vai citu trešo personu vietnēm un no tām. Ja sekojat saitei uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir savas konfidencialitātes un sīkfailu politikas, kas nosaka to, kā tās izmanto jūsu personiska rakstura informāciju, un mēs iesakām tās rūpīgi pārskatīt, pirms sniedzat jebkādu informāciju par sevi. Brother neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šo trešo pušu tīmekļa vietņu politikām un konfidencialitātes praksi. 

Mēs aicinām sazināties ar mums, ja jums ir kādas bažas par šo paziņojumu un tā piemērošanu. Zemāk ir sniegta sīkāka informācija par to, kā to izdarīt.

Kas apkopo informāciju?

Brother International Europe Limited, akciju sabiedrība, kas reģistrēta Anglijā un Velsā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 664172, kuras juridiskā adrese ir Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE (“Brother”), un kas ir Brother grupas Eiropas galvenā mītne. Brother International Europe Limited ir filiāles Eiropas Savienībā, un ir izveidots arī Brother tirdzniecības biroju tīkls visā Eiropas Savienībā. Vietējais pārdošanas birojs ir Brother Nordic A/S, sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēta Dānijā, kura juridiskā adrese ir Baldershøj 22, 2635 Ishøj. Abi šie uzņēmumi kontrolē datus, kas savākti, izmantojot vai saistībā ar tīmekļa vietni vai jebkuru no iepriekš minētajiem tiešsaistes pakalpojumiem.  

Brother International Europe Limited ir Brother Industries Limited, kas atrodas Nagojā, Japānā, galvenā mītne Eiropā. Brother ir pasaules mēroga printeru un šujmašīnu un uzņēmējdarbības risinājumu ražotājs un izplatītājs, kas darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē.

Informācija, ko mēs apkopojam

Brother var apkopot un apstrādāt šādu informāciju par jums, piemēram:

 

* Informāciju, ko jūs sniedzat, aizpildot veidlapas, vai citā veidā iesniedzat vai padarāt pieejamu tīmekļa vietnē vai Brother nodrošinātā pakalpojumā. Tas attiecas, piemēram, uz:

(a) informāciju, kas tiek sniegta, reģistrējoties kā tīmekļa vietnes lietotājam, vai par jebkādiem Brother pakalpojumiem, un

(b) informāciju, kas sniegta jebkurā dokumentā, materiālos, komunikācijā vai citā saturā, kas augšupielādēts, pārsūtīts, koplietots, izplatīts vai kā citādi padarīts pieejams saistībā ar jebkuru tīmekļa vietņu vai pakalpojumu izmantošanu, ko nodrošina Brother;

(c) jūsu e-pasta adrese, pārlūkprogrammas IP adrese un norēķinu adrese, veicot krāpšanas novēršanas pārbaudes mūsu tīmekļa vietnēs.

* Ja jūs jebkādu iemeslu dēļ sazinieties ar mums, Brother var saglabāt šo korespondenci. 

* Informācija, kas var tikt uztverta, izmantojot jebkuru kļūdu reģistrēšanas un ziņošanas rīku, kurā ir ietverti kļūdas ziņojuma dati, pēc jūsu izvēles tiek nosūtīta Brother, lai Brother būtu informēts par jebkādām programmatūras kļūdām vai problēmām, kas var rasties, ja izmantojat tīmekļa vietni vai jebkurus citus Brother pakalpojumus. 

* Detalizēta informācija par jūsu apmeklējumiem tīmekļa vietnēs vai pakalpojumu izmantošanu, par darbībām, kuras jūs veicat, izmantojot Brother pieejamos pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai piekļūstat tīmekļa vietnēm vai resursiem tīmekļa vietnēs vai izmantojot tās. 

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

Brother var izmantot savā rīcībā esošo informāciju par jums šādos veidos:

  • lai rādītu saturu un informāciju Brother tīmekļa vietnēs jums vispiemērotākajā veidā un uz iekārtām un ierīcēm, no kurām jūs skatiet tīmekļa vietnes;
  • lai sniegtu jums informāciju, produktus vai pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt no Brother vai kurus Brother uzskata par jums interesējošiem, ja jūs esat piekritis, ka ar jums sazinās šādos nolūkos;
  • lai sniegtu jums jebkādus pakalpojumus, kurus jūs laiku pa laikam varat pieprasīt no Brother (par samaksu vai bez maksas), lai sazinātos ar jums saistībā ar šiem pakalpojumiem un pēc vajadzības apstrādātu pasūtījumus par produktiem vai pakalpojumiem;
  • lai veiktu klientu aptaujas un tirgus izpēti, kas palīdzētu uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus; vai
  • lai pārvaldītu un uzraudzītu jūsu kontus, kā arī laiku pa laikam sazinātos ar jums, ja nepieciešams, saistībā ar tīmekļa vietņu un/vai Brother pakalpojumu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, paziņojot par izmaiņām mūsu tīmekļa vietņu pakalpojumos un uz kāda pamata tās tiek nodrošinātas.

 

Noteiktos apstākļos Brother var sniegt trešajām pusēm apkopotu informāciju par savām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem. Tas var ietvert informāciju par datoru, tostarp, ja ir pieejama jūsu IP adrese, operētājsistēma un pārlūkprogrammas tips, sistēmas administrēšanai, potenciālo noieta tirgu identificēšanai un pārraudzībai un apkopotās informācijas ziņošanai mūsu reklāmdevējiem. Šie ir statistikas dati par mūsu lietotāju pārlūkošanas darbībām un modeļiem un neidentificē nevienu personu.

 

Kur mēs saglabājam jūsu datus

Parasti Brother uzglabā un apstrādā jūsu personiska rakstura informāciju Eiropas Ekonomikas zonā. Tomēr datus, kurus Brother no jums iegūst, var pārsūtīt un uzglabāt ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošā valstī, kuras likumi var nenodrošināt jūsu datu aizsardzību vienādā līmenī, lai gan mēs vienmēr nodrošināsim, ka tie saņem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni un ka visām organizācijām, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Brother grupas, ir jāievēro mūsu skaidri izteiktie norādījumi attiecībā uz jūsu personiska rakstura informāciju. 

Kaut arī Brother centīsies aizsargāt jūsu personisko informāciju, tiklīdz Brother to saņems, mēs neesam atbildīgi par to, ka jūs mums nosūtāt informāciju internetā, kas var nebūt pilnīgi droša. Lai nerastos pārpratumi, Brother neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties ierīces iestatījumu vai nedroša interneta savienojuma dēļ.

Ja Brother ir jums piešķīris vai jūs izvēlējāties paroli, lai piekļūtu noteiktām tīmekļa vietnes daļām vai jūsu reģistrētajam lietotāja kontam, jums nevajadzētu kopīgot šo paroli ar citiem.

Jūsu informācijas atjaunināšana

Iesniedzot informāciju Brother, jums jācenšas nodrošināt, ka šī informācija ir precīza, un jāinformē mūs, ja šāda informācija tiek mainīta, lai nodrošinātu, ka jebkāda mūsu rīcībā esošā informācija ir pareiza. Ja esat reģistrējis kontu tīmekļa vietnē, varat jebkurā laikā pārskatīt un atjaunināt savu personiska rakstura informāciju, piesakoties savā kontā.

 

Jūsu informācijas izpaušana

Brother uzturēs jūsu personiska rakstura informāciju Brother grupā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir nepieciešama vai to pieļauj likums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži Brother grupas uzņēmumi atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Lūdzu, skatiet sadaļu “Kur mēs saglabājam jūsu datus”, lai iegūtu sīkāku informāciju. 

Parasti mēs neizpaužam jūsu personiska rakstura informāciju ārpus Brother grupas, bet dažkārt Brother var izpaust personiska rakstura informāciju, ievērojot piemērotus drošības pasākumus šādos gadījumos:

  • ja Brother pārdod jebkuru uzņēmējdarbību vai aktīvus, šādā gadījumā Brother var izpaust jūsu personiska rakstura informāciju potenciālajam šādas uzņēmējdarbības vai aktīvu pircējam;
  • ja Brother vai tā aktīvus ir iegādājusies trešā persona, šādā gadījumā Brother rīcībā esošā personiska rakstura informācija par jums un citiem klientiem būs viens no nododamajiem aktīviem;
  • ja Brother nodod apakšuzņēmējiem jebkādus pakalpojumus, kas prasa apstrādāt jūsu informāciju, piemēram, ja ir iesaistīta trešā puse: (i) lai nodrošinātu un uzturētu jebkādu IT aprīkojumu, kas tiek izmantots jūsu personiska rakstura informācijas uzglabāšanai un piekļuvei; (ii) lai izvietotu un uzturētu tīmekļa vietnes vai pakalpojumus; vai (iii) citā veidā saistībā ar konkrētu pakalpojumu sniegšanu, kas jums tiek nodrošināts šajā vietnē vai caur to; un
  • ja Brother ir pienākums izpaust vai dalīties ar jūsu personiska rakstura informāciju, lai izpildītu jebkādas juridiskas saistības, vai lai izpildītu vai piemērotu jebkādus tīmekļa vietnei vai pakalpojumiem atbilstošus Lietošanas noteikumus; vai lai aizsargātu jebkuras personas tiesības, īpašumu vai drošību (tostarp, piemēram, lai atklātu un novērstu krāpšanu). 

 

Kāpēc Brother izmantos manu informāciju?

Mēs izmantosim jūsu informāciju tikai tad, kad likums to atļaus. Visbiežāk informāciju izmantosim šādos gadījumos:

• Ja nepieciešams noslēgt līgumu ar jums.
• Ja tas ir nepieciešams mūsu (vai trešās puses) likumīgajām interesēm un jūsu interesēm un pamattiesībām, šīs intereses netiek ignorētas.
• Ja ir jāievēro juridiskas saistības.

Kad Brother ar mani sazināsies mārketinga nolūkos?

Brother informēs jūs (apkopojot jūsu informāciju), ja Brother vēlēsies izmantot jūsu datus mārketinga nolūkos, bet sazināsies ar jums tikai tad, ja jūs sniegsiet savu piekrišanu šādai jūsu personiska rakstura informācijas izmantošanai. Jūs varat izmantot savas tiesības, lai novērstu šādu izmantošanu, — kad Brother savāc jūsu datus, norādiet, ka nevēlaties, lai ar jums sazinās mārketinga nolūkos. Varat arī informēt Brother, ja jūs maināt savas domas par šo jautājumu, sazinoties ar Brother [privacy@brother-uk.com] vai izmantojot savu tīmekļa vietnes kontu.

Cik ilgi Brother saglabā manu informāciju?

Brother saglabās jūsu informāciju tik ilgi, cik tas būs nepieciešams attiecīgajai darbībai, par kuru informācija tika sniegta. Ja izdzēsīsiet vietnes kontu, jūsu personiska rakstura informācija tiks dzēsta vai padarīta anonīma un tiks izmantota tikai analīzei.

Tīmekļa veidlapās sniegtā informācija tiek saglabāta un izmantota 6 mēnešus, pēc tam tā tiek padarīta anonīma un tiek izmantota tikai analīzei.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar regulu jums ir tiesības pieprasīt sniegt detalizētu informāciju par jums, pieprasīt novērst visas kļūdas jūsu informācijā, un dažos gadījumos jūs varat arī pieprasīt personiska rakstura informācijas dzēšanu vai to, lai mēs pārtraucam apstrādāt jūsu personiska rakstura informāciju. Ja jūs lūgsiet piekļuvi jebkurai mūsu rīcībā esošajai informācijai par jums, Brother šādu pieprasījumu apstrādās saskaņā ar Regulu, jo tā var laiku pa laikam tikt grozīta, mainīta vai papildināta. Lai nodrošinātu, ka jebkurš šāds pieprasījums ir patiess un ka mēs neizpaužam personas informāciju nevienam citam kā tikai datu subjektam, ja mums ir pamatotas aizdomas, ka pieprasījums ir krāpniecisks, mēs varam pieprasīt jums iesniegt identifikācijas apliecinājumu.

Jūs varat izdzēst kontu Brother tīmekļa vietnē, izpildot procedūras, kas noteiktas jūsu Brother tiešsaistes kontā.

Plašāka informācija par personas datu aizsardzību un Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Lai uzzinātu vairāk par jūsu personiska rakstura informācijas aizsardzību, apmeklējiet vietējo datu aizsardzības iestādes vietni.

Ja vēlaties sazināties ar mums ar konkrētiem vaicājumiem vai bažām saistībā ar šo paziņojumu par privātumu, lūdzu, sazinieties ar mums - info@brother.lv vai sazinieties ar mūsu Eiropas datu aizsardzības pārvaldnieku, sūtot e-pastu uz privacy@brother.co.uk, vai rakstot datu aizsardzības vadītājam uz Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE. Ja Datu aizsardzības pārvaldnieks nevar apmierinoši izskatīt nevienu sūdzību un jums ir jāvēršas datu aizsardzības iestādē, iesakām vērsties vietējā datu aizsardzības iestādē, kas atrodas jūsu jurisdikcijā.

Izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu

Brother laiku pa laikam var mainīt šo paziņojumu par privātumu un norādīt to šajā lapā vai citur tīmekļa vietnē. Jums ir jāpārbauda šī lapa laiku pa laikam, lai ņemtu vērā visas izmaiņas, kuras mēs esam veikuši, jo tās jums ir saistošas.

Sīkfaili

Brother savās tīmekļa vietnēs izmanto sīkfailus. Lai iegūtu plašāku informāciju par Brother izmantotajiem sīkfailiem un mērķiem, kuriem Brother tos izmanto, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu izmantošanas noteikumus.

Sīkfaili ir mazi datu vienumi, kas var ietvert unikālos identifikatorus, kas tiek nosūtīti uz jūsu datoru, mobilo tālruni vai planšetdatoru. Tos izmanto, lai saglabātu vai izgūtu informāciju par jums un jūsu ierīci, parasti, lai sniegtu jums personalizētu tīmekļa pieredzi.

Noteikumi un nosacījumi


Lūdzu iepazīstieties ar mūsu mājas lapas noteikumiem un nosacījumiem.

Uzzināt vairāk