1. Sākums Brother
  2. Par Brother
  3. Brother jaunumi
  4. 2024
  5. Brother ir atzīts par “līderi” pētījumā “IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment”.

Brother ir atzīts par “līderi” pētījumā “IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment”.

 

Brother Industries, Ltd. (prezidents: Ichiro Sasaki) šodien paziņoja, ka Brother ir atzīts par “līderi” pētījumā “IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment¹”, kurā, izmantojot IDC MarketScape modeli, novērtētas ilgtspējības programmas un pakalpojumi starp izvēlētiem papīra drukas iekārtu piegādātājiem.

Šajā IDC MarketScape tika novērtēti 11 papīra drukas pakalpojumu pārdevēji, un tas balstās uz visaptverošu sistēmu, lai novērtētu galvenos rādītājus korporatīvajās stratēģijās, uzņēmējdarbības operācijās, produktos un uzņēmējdarbības modeļos, kā arī pārvaldības/riska/atbilstības pasākumos, kas tiek piedāvāti ilgtspējības kontekstā. Tā kā ilgtspējības jautājumu risināšana mūsdienās ir kļuvusi īpaši aktuāla, mēs uzskatām, ka šis pētījums kalpo kā rādītājs, ko uzņēmumi un citas struktūras, izvēloties ražotāju, var izmantot, apsverot drukas produktu un pakalpojumu ieviešanu.

Saskaņā ar IDC MarketScape: “Brother ir spēcīgs pretendents tiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri meklē drukas ierīces, kas spēj nodrošināt pilnu galveno ilgtspējības atribūtu klāstu. Brother produkti var palīdzēt klientiem samazināt ietekmi uz vidi, izmantojot plašu videi draudzīgu produktu funkciju klāstu. Brother būtu arī jāiekļauj piegādātāju sarakstā, ja tiek meklēts piegādātājs, kas veic ieguldījumus, lai veicinātu ilgtspējību visā savā darbībā, tostarp pievēršot lielu uzmanību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem.”

2018. gadā formulētajā “Brother Group vides vīzijā 2050” (Brother Group Environmental Vision 2050) Brother Group skaidri norāda uz nepārtraukto apņemšanos risināt galvenās sociālās problēmas, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, resursu izsīkšanu, vides piesārņojumu un ekosistēmu iznīcināšanu. Kā uzņēmums, kas izmanto enerģiju un resursus, lai radītu produktus, izmantojot bioloģiskas izcelsmes izstrādājumus, piemēram, papīru, diegus un audumus, Brother cenšas nepārtraukti rīkoties, lai samazinātu ietekmi uz vidi un palielinātu mūsu uzņēmējdarbības ilgtspēju. Mūsu darbība vides jomā tiek ņemta vērā visos produkta dzīves cikla posmos, sākot no izstrādes un ražošanas līdz pat klientu lietošanai, produktu utilizācijai un otrreizējai pārstrādei.

Brother Group ir noteikusi “CO2 emisiju samazināšanu”, “resursu apriti” un “bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu” kā trīs prioritārus jautājumus, kas tai jārisina, un ir izvirzījusi 2050. gada vīziju un vidēja termiņa mērķi 2030. finanšu gadam kā atskaites punktus šīs vīzijas sasniegšanai. Ilgtspējas novērtējumā, ko veica IDC, Brother Group saņēma augstu novērtējumu par tās centieniem samazināt uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi, pamatojoties uz Brother Group Vides vīziju 2050, veicināt ekosistēmu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī par dažādām darbībām sadarbībā ar klientiem un uzņēmējdarbības partneriem.

Ichiro Sasaki, Brother Industries, Ltd. pārstāvis un prezidents, paziņoja: ”Mēs esam strādājuši, lai apmierinātu mūsu klientu vajadzības, tostarp SOHO (Small Office Home Office) un SMB (Small Medium Business) tirgos, piedāvājot produktus, kas līdzsvaro ilgtspēju un inovācijas. Mēs uzskatām, ka tas, ka IDC MarketScape novērtējumā esam atzīti par “līderiem”, ir apliecinājums mūsu centieniem veicināt ilgtspējību visā mūsu darbībā, vadoties pēc mūsu vides mērķa “Brother Group vides vīzija 2050”. Šo novērtējumu mēs interpretējam kā atzinību par mūsu iniciatīvām CO₂ emisiju un aprites resursu samazināšanai, kā uzsvērts mūsu mērķos, tostarp par tonera kasetņu pārstrādi un pārstrādātu materiālu izmantošanu dažos mūsu produktos, kā arī par paātrinātu saules paneļu uzstādīšanu mūsu rūpnīcās. Mēs lepojamies ar šo sasniegumu un esam apņēmušies arī turpmāk pilnveidot mūsu centienus, kas vērsti uz vides aizsardzību, sniegt ieguldījumu sabiedrībai un aizsargāt Zemi.“”

Brother, veicot korporatīvās darbības, turpinās aktīvi strādāt, lai īstenotu ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu.

 

Par IDC MarketScape
IDC MarketScape piegādātāju novērtēšanas modelis ir izstrādāts, lai sniegtu pārskatu par IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) piegādātāju konkurētspēju konkrētā tirgū. Pētījuma metodoloģija izmanto stingru vērtēšanas metodoloģiju, kas balstīta gan uz kvalitatīviem, gan kvantitatīviem kritērijiem, kā rezultātā tiek iegūts vienots grafisks attēls par katra piegādātāja pozīciju attiecīgajā tirgū. IDC MarketScape nodrošina skaidru sistēmu, kurā var jēgpilni salīdzināt IT un telekomunikāciju piegādātāju produktu un pakalpojumu piedāvājumus, iespējas un stratēģijas, kā arī pašreizējos un nākotnes tirgus veiksmes faktorus. Šī sistēma arī sniedz tehnoloģiju pircējiem 360 grādu novērtējumu par pašreizējo un potenciālo pārdevēju stiprajām un vājajām pusēm.

1 IDC MarketScape Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment, doc #US49892223, 2023. gada decembris.

2 Daļēji pārskatīts 2022. gadā

BLV - Leader in sustainability (1)