Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'lv-LV' (Site: 'MAIN-Nordics').
 1. Sākums Brother
 2. Konfidencialitātes politika

Brother Eiropas grupas konfidencialitātes politika

Brother ir apņēmies ievērot un aizsargāt jūsu privātumu, kad jūs piekļūstat un izmantojat mūsu pakalpojumus. Šī politika nosaka, kā mēs izmantojam, vācam, pārsūtam, glabājam un atklājam jūsu datus.

Šajā Konfidencialitātes politikā kopā ar jebkādiem piemērotajiem tīmekļa vietņu lietošanas noteikumiem un sīkfailu paziņojumam ir noteikts, ka Brother izmanto jūsu personiska rakstura informāciju, kas iegūta, lietojot tālāk minētos tiešsaistes pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai tos lietojat viesu statusā vai kā reģistrēts lietotājs:

* jebkuru Brother tīmekļa vietni, kas ir saistīta ar šo Konfidencialitātes politiku (“Tīmekļa vietne”);

* Brother tīmekļa veidlapas;

* mobilo ierīču lietojumprogrammas;

* Omnijoin;

* pārvaldītos drukas pakalpojumus.

Šajā Konfidencialitātes politikā ir arī noteikts, kā Brother izmanto personiska rakstura informāciju, kuru Brother saņēmis caur citiem kanāliem, piemēram, pa tālruni, e-pastu vai alternatīvu korespondenci.

Ja izmantojat konkrētu pakalpojumu, kas ir pieejams tīmekļa vietnē, var tikt piemēroti papildu noteikumi, kas attiecas uz jūsu personiska rakstura informāciju, tādēļ ir svarīgi, lai jūs izlasītu katram izmantotajam pakalpojumam piemērojamos noteikumus. Gadījumā un tiktāl, ciktāl ir konflikts vai neatbilstība starp šādiem papildu noteikumiem un šo Konfidencialitātes politiku, konkrētā pakalpojuma noteikumi ir pārāki par šo Konfidencialitātes politiku.

Turklāt vietne laiku pa laikam var saturēt saites uz mūsu partneru tīklu, reklāmdevēju, filiāļu vai citu trešo personu vietnēm un no tām. Ja sekojat saitei uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir savas konfidencialitātes un sīkfailu politikas, kas nosaka to, kā tās izmanto jūsu personiska rakstura informāciju, un mēs iesakām tās rūpīgi pārskatīt, pirms sniedzat jebkādu informāciju par sevi. Brother neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šo trešo pušu tīmekļa vietņu politikām un konfidencialitātes praksi.  

Brother grupas Eiropas grupa ir iecēlusi Apvienotās Karalistes Informācijas komisāra biroju (Information Commissioner’s Office of the United Kingdom) kā galveno datu aizsardzības iestādi, lai ieviestu Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“Regula”).

Kas apkopo informāciju?

Brother International Europe Limited, akciju sabiedrība, kas reģistrēta Anglijā un Velsā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 664172, kuras juridiskā adrese ir Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE (“Brother”), un kas ir Brother grupas Eiropas galvenā mītne. Vietējais pārdošanas birojs ir Brother Nordic A/S, sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēta valstī Denmark, kura juridiskā adrese ir Baldershøj 22, 2635 Ishøj. Abi šie uzņēmumi kontrolē datus, kas savākti, izmantojot vai saistībā ar tīmekļa vietni vai jebkuru no iepriekš minētajiem tiešsaistes pakalpojumiem.  

Brother International Europe Limited ir Brother Industries Limited, kas atrodas Nagojā, Japānā, galvenā mītne Eiropā. Brother ir pasaules mēroga printeru un šujmašīnu un uzņēmējdarbības risinājumu ražotājs un izplatītājs, kas darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē.

Informācija, ko mēs apkopojam

Brother var apkopot un apstrādāt šādu informāciju par jums, piemēram:


* Informāciju, ko jūs sniedzat, aizpildot veidlapas, vai citā veidā iesniedzat vai padarāt pieejamu tīmekļa vietnē. Tas attiecas, piemēram, uz:

(a) informāciju, kas tiek sniegta, reģistrējoties kā tīmekļa vietnes lietotājam, vai par jebkādiem Brother pakalpojumiem, un

(b) informāciju, kas sniegta jebkādos dokumentos, materiālos, saziņā vai citā augšupielādētā, pārraidītā, koplietotā, izplatītā saturā vai kuru esat darījis pieejamu citā veidā saistībā ar to, ka izmantojat jebkādus Brother piedāvātās tīmekļa vietnes vai pakalpojumus (ieskaitot bez ierobežojumiem jebkuras tīmekļa konferences jebkādus videoklipus un/vai skaņu ierakstus, kuras jūs viesojat vai apmeklējat Omnijoin laikā).

* Ja jūs jebkādu iemeslu dēļ sazinieties ar mums, Brother var saglabāt šo korespondenci. 

* Informācija, kas var tikt uztverta, izmantojot jebkuru kļūdu reģistrēšanas un ziņošanas rīku, kurā ir ietverti kļūdas ziņojuma dati, pēc jūsu izvēles tiek nosūtīta Brother, lai Brother būtu informēts par jebkādām programmatūras kļūdām vai problēmām, kas var rasties, ja izmantojat tīmekļa vietni vai jebkurus citus Brother pakalpojumus. 

* Sīkāka informācija par jūsu apmeklējumiem tīmekļa vietnēs, par darbībām, kuras jūs veicat, izmantojot Brother pieejamos pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai piekļūstat tīmekļa vietnēm vai resursiem tīmekļa vietnēs vai izmantojot tās. 

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

Brother var izmantot savā rīcībā esošo informāciju par jums šādos veidos:

 • lai rādītu saturu un informāciju Brother tīmekļa vietnēs jums vispiemērotākajā veidā un uz iekārtām un ierīcēm, no kurām jūs skatiet tīmekļa vietnes;

 

 • lai sniegtu jums informāciju, produktus vai pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt no Brother vai kurus Brother uzskata par jums interesējošiem, ja jūs esat piekritis, ka ar jums sazinās šādos nolūkos;

 

 • lai sniegtu jums jebkādus pakalpojumus, kurus jūs laiku pa laikam varat pieprasīt no Brother (par samaksu vai bez maksas), lai sazinātos ar jums saistībā ar šiem pakalpojumiem un pēc vajadzības apstrādātu pasūtījumus par produktiem vai pakalpojumiem;

 

 • lai veiktu klientu aptaujas un tirgus izpēti, kas palīdzētu uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus; vai

 

 • lai pārvaldītu un uzraudzītu jūsu kontus, kā arī laiku pa laikam sazinātos ar jums, ja nepieciešams, saistībā ar tīmekļa vietņu un/vai Brother pakalpojumu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, paziņojot par izmaiņām mūsu tīmekļa vietņu pakalpojumos un uz kāda pamata tās tiek nodrošinātas.

 

Noteiktos apstākļos Brother var sniegt trešajām pusēm apkopotu informāciju par savām tīmekļa vietnēm. Tas var ietvert informāciju par jūsu datoru, tostarp, ja šī informācija ir pieejama, jūsu IP adresi, operētājsistēmas un pārlūkprogrammas tipu, sistēmas administrēšanai un ziņošanai par apkopoto informāciju mūsu reklāmdevējiem. Šie ir statistikas dati par mūsu lietotāju pārlūkošanas darbībām un modeļiem un neidentificē nevienu personu.

 

Kur mēs saglabājam jūsu datus

Parasti Brother uzglabā un apstrādā jūsu personiska rakstura informāciju Eiropas Ekonomikas zonā. Tomēr datus, kurus Brother no jums iegūst, var pārsūtīt un uzglabāt ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošā valstī, kuras likumi var nenodrošināt jūsu datu aizsardzību vienādā līmenī, lai gan mēs vienmēr nodrošināsim, ka tie saņem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni un ka visām organizācijām, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Brother grupas, ir jāievēro mūsu skaidri izteiktie norādījumi attiecībā uz jūsu personiska rakstura informāciju. 

Kaut arī Brother cenšas aizsargāt jūsu personiska rakstura informāciju, līdzko Brother to saņem, informācijas pārraidīšana mums vai no mums, izmantojot internetu, nav pilnīgi droša, un jūsu informācijas nosūtīšana mums tiešsaistē ir jūsu atbildība. Lai izvairītos no šaubām, Brother neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums varētu rasties šādas pārsūtīšanas rezultātā.

Ja Brother ir jums piešķīris vai jūs izvēlējāties paroli, lai piekļūtu noteiktām tīmekļa vietnes daļām vai jūsu reģistrētajam lietotāja kontam, jums nevajadzētu kopīgot šo paroli ar citiem.


Jūsu informācijas atjaunināšana

Iesniedzot informāciju Brother, jums jācenšas nodrošināt, ka šī informācija ir precīza, un jāinformē mūs, ja šāda informācija tiek mainīta, lai nodrošinātu, ka jebkāda mūsu rīcībā esošā informācija ir pareiza. Ja esat reģistrējis kontu tīmekļa vietnē, varat jebkurā laikā pārskatīt un atjaunināt savu personiska rakstura informāciju, piesakoties savā kontā.


Jūsu informācijas izpaušana

Brother uzturēs jūsu personiska rakstura informāciju Brother grupā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir nepieciešama vai to pieļauj likums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži Brother grupas uzņēmumi atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Lūdzu, skatiet sadaļu “Kur mēs saglabājam jūsu datus”, lai iegūtu sīkāku informāciju. 

Parasti mēs neizpaužam jūsu personiska rakstura informāciju ārpus Brother grupas, bet dažkārt Brother var izpaust personiska rakstura informāciju, ievērojot piemērotus drošības pasākumus šādos gadījumos:


 • ja Brother pārdod jebkuru uzņēmējdarbību vai aktīvus, šādā gadījumā Brother var izpaust jūsu personiska rakstura informāciju potenciālajam šādas uzņēmējdarbības vai aktīvu pircējam;
 • ja Brother vai tā aktīvus ir iegādājusies trešā persona, šādā gadījumā Brother rīcībā esošā personiska rakstura informācija par jums un citiem klientiem būs viens no nododamajiem aktīviem;
 • ja Brother nodod apakšuzņēmējiem jebkādus pakalpojumus, kas prasa apstrādāt jūsu informāciju, piemēram, ja ir iesaistīta trešā puse: (i) lai nodrošinātu un uzturētu jebkādu IT aprīkojumu, kas tiek izmantots jūsu personiska rakstura informācijas uzglabāšanai un piekļuvei; (ii) lai izvietotu un uzturētu šo tīmekļa vietni; vai (iii) citā veidā saistībā ar konkrētu pakalpojumu sniegšanu, kas jums tiek nodrošināts šajā vietnē vai caur to; un
 • ja Brother ir pienākums izpaust vai dalīties ar jūsu personiska rakstura informāciju, lai izpildītu jebkādas juridiskas saistības, vai lai izpildītu vai piemērotu jebkādus tīmekļa vietnei atbilstošus Lietošanas noteikumus; vai lai aizsargātu jebkuras personas tiesības, īpašumu vai drošību (tostarp, piemēram, lai atklātu un novērstu krāpšanu). 

Kad Brother ar mani sazināsies mārketinga nolūkos?

Brother informēs jūs (apkopojot jūsu informāciju), ja Brother vēlēsies izmantot jūsu datus mārketinga nolūkos, bet sazināsies ar jums tikai tad, ja jūs sniegsiet savu piekrišanu šādai jūsu personiska rakstura informācijas izmantošanai. Jūs varat izmantot savas tiesības, lai novērstu šādu izmantošanu, — kad Brother savāc jūsu datus, norādiet, ka nevēlaties, lai ar jums sazinās mārketinga nolūkos. Varat arī informēt Brother, ja jūs maināt savas domas par šo jautājumu, sazinoties ar Brother [e-pasta adrese] vai izmantojot savu tīmekļa vietnes kontu.

Cik ilgi Brother saglabā manu informāciju?

Brother saglabās jūsu informāciju tik ilgi, cik tas būs nepieciešams attiecīgajai darbībai, par kuru informācija tika sniegta. Ja izdzēsīsiet vietnes kontu, jūsu personiska rakstura informācija tiks dzēsta vai padarīta anonīma un tiks izmantota tikai analīzei.

Tīmekļa veidlapās sniegtā informācija tiek saglabāta un izmantota 6 mēnešus, pēc tam tā tiek padarīta anonīma un tiek izmantota tikai analīzei.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar Regulu jums ir tiesības pieprasīt jebkādu sīkāku informāciju par jebkuru mūsu rīcībā esošo jūsu informāciju, un dažos gadījumos jūs varat arī pieprasīt personiska rakstura informācijas dzēšanu vai to, lai mēs pārtraucam apstrādāt jūsu personiska rakstura informāciju. Ja jūs lūgsiet piekļuvi jebkurai mūsu rīcībā esošajai informācijai par jums, Brother šādu pieprasījumu apstrādās saskaņā ar Regulu, jo tā var laiku pa laikam tikt grozīta, mainīta vai papildināta. Lai nodrošinātu, ka šāds pieprasījums ir patiess un ka mēs neizpaužam personiska rakstura informāciju nevienam, kas nav datu subjekts, mēs pieprasām, lai jūs, iesniedzot pieprasījumu, iesniedzat divus identifikāciju apliecinošus dokumentus (tie var būt pase, autovadītāja apliecība, dzimšanas apliecība, bankas izziņa vai komunālo pakalpojumu rēķins).

Jūs varat izdzēst kontu Brother tīmekļa vietnē, izpildot procedūras, kas noteiktas jūsu Brother tiešsaistes kontā.

 

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Brother laiku pa laikam var mainīt šo Konfidencialitātes politiku un norādīt to šajā lapā vai citur tīmekļa vietnē. Jums ir jāpārbauda šī lapa laiku pa laikam, lai ņemtu vērā visas izmaiņas, kuras mēs esam veikuši, jo tās jums ir saistošas.

 

Plašāka informācija par personas datu aizsardzību un Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Lai uzzinātu vairāk par jūsu personiska rakstura informācijas aizsardzību, apmeklējiet Informācijas komisāra biroja vietni.

Ja vēlaties sazināties ar mums par konkrētiem jautājumiem vai bažām saistībā ar šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [info@brother.lv].

Omnijoin tīmekļa konferences

Attiecībā uz jūsu Brother’s Omnijoin pakalpojumu vai jebkuru saistītu tīmekļa vietņu izmantošanu jums jāapzinās, ka visa personiska rakstura informācija, kuru iesniedzat vai darāt pieejamu saistībā ar to, ka izmantojat mūsu tīmekļa konferenču pakalpojumus, kuros piedalāties, ir redzama un pieejama visām personām, kuras piedalās šajā konferencē. Citi konferences dalībnieki var jebkādos nolūkos lasīt, savākt, izmantot, reģistrēt, izplatīt un/vai pārraidīt personiska rakstura informāciju, kuru jūs kopīgojat, attēlojat, iesniedzat, augšupielādējat vai nosūtat konferences laikā. Brother nav atbildīgs par to, kā cits konferences dalībnieks vai cita trešā puse izmanto jūsu personiska rakstura informāciju.

Omnijoin tīmekļa vietnē pieejamie tīmekļa konferenču pakalpojumi ietver attālinātas piekļuves un failu pārsūtīšanas funkciju. Izmantojot šīs funkcijas, varat attālināti pārsūtīt failus no sava datora vai citas ierīces (“Ierīce”) uz cita konferences dalībnieka Ierīci, kā arī piekļūt un pārsūtīt failus no cita dalībnieka Ierīces uz savu Ierīci. Līdz ar to jūs varat atļaut citiem konferences dalībniekiem piekļūt jūsu Ierīcē saglabātajiem failiem un pārsūtīt tos, noklikšķinot uz pogas [kopīgot dokumentu] un/vai [kopīgot darbvirsmu], kad tiek parādīts uzaicinājums. Ja nevēlaties atļaut citiem dalībniekiem attālināti piekļūt jūsu Ierīcei un Ierīcē saglabātajiem datiem, neklikšķiniet uz pogas [kopīgot dokumentu] vai [kopīgot darbvirsmu], kad tiek parādīts uzaicinājums. 

Brother nav atbildīgs ne par kādu attālinātās piekļuves funkciju izmantošanu, ko veicat jūs vai jebkurš cits Omnijoin konferences dalībnieks, kā arī ne par kādiem datiem vai informāciju, kas ir pieejama, iesniegta vai nosūtīta, izmantojot šādas attālinātās piekļuves funkcijas. Jūs esat pilnībā atbildīgs par attālinās piekļuves funkciju izmantošanu un to, kā jūs izmantojat datus, kuriem piekļuvāt. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka šāda piekļuve tiek piešķirta tikai tiem konferences dalībniekiem, kuriem ir atļauja piekļūt failiem un datiem jūsu Ierīcē. Jūs arī esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka konferences dalībnieki, kuriem jūs piešķirat šādu piekļuvi, tiek informēti par veidu, kādā šie dati un faili var tikt lietoti, kā arī par jebkādiem šādu datu un failu izmantošanas vai pārsūtīšanas ierobežojumiem. Jūs varat piekļūt un/vai izmantot datus no cita konferences dalībnieka Ierīces tikai tādā mērā, cik tas konferences dalībnieks ir devis jums savu piekrišanu.


 

Sīkfaili

Brother savās tīmekļa vietnēs izmanto sīkfailus. Lai iegūtu plašāku informāciju par Brother izmantotajiem sīkfailiem un mērķiem, kuriem Brother tos izmanto, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu izmantošanas noteikumus.

Sīkfaili ir mazi datu vienumi, kas var ietvert unikālos identifikatorus, kas tiek nosūtīti uz jūsu datoru, mobilo tālruni vai planšetdatoru. Tos izmanto, lai saglabātu vai izgūtu informāciju par jums un jūsu ierīci, parasti, lai sniegtu jums personalizētu tīmekļa pieredzi.

Vairāk

Noteikumi un nosacījumi


Lūdzu iepazīstieties ar mūsu mājas lapas noteikumiem un nosacījumiem.

Uzzināt vairāk