“ES vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) - General Data Protection Regulation (GDPR) ir viena no būtiskākajām izmaiņām datu aizsardzības jomā pēdējo 20 gadu laikā.

Jaunā ES datu aizsardzības regula (GDPR) (2016/679) ir noteikumu kopums ar kuru Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija plāno stiprināt un apvienot datu aizsardzības politiku Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājiem. Tas arī attiecas uz personu datu eksportu ārpus ES. GDPR regulas primārais mērķis ir nodrošināt fizisko personu datu aizsardzības kontroli un vienkāršot normatīvo vidi starptautisko uzņēmumu vidē, apvienojot noteikumus vienotā regulā visiem ES iedzīvotājiem.

Soda sankcijas, kādas tiek piemērotas regulas neievērošanas gadījumā ir ievērojamas. Administratīvie sodi, atkarībā no pārkāpto GDPR nteikumu prasībām, ir 20 milj. EUR apmērā vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 4% no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma.
Atzīmējot augstāk redzamo lodziņu, Jūs piekrītat, ka mēs varam sniegt informāciju un piedāvājumus par Brother produktiem, nosūtot Jums e-pastu.